0 votes
by (823k points)

naar welke wetenschapper is een scheikundig element vernoemd 

  • Het periodiek systeem is een schematische weergave van alle elementen die bestaan. De meeste elementen komen in de natuur voor, maar sommige zijn alleen in een laboratorium te maken.

  • Een element is het kleinst mogelijke deeltje van een stof dat niet verder ontleed kan worden zonder de specifieke eigenschappen van dat element te verliezen. Elementen vormen de bouwstenen voor alles wat er op aarde te maken is.

  • Het periodiek systeem is bedacht door de Rus Dmitri Mendelejev. Hij rangschikt de elementen op atoommassa. Met zijn slimme ordening van elementen kan hij op basis van eigenschappen van bestaande elementen zelfs voorspellen welke elementen nog ontdekt moeten worden.

  • Mendelejev ordent het periodiek systeem op atoommassa, maar als er meer elementen worden ontdekt blijkt deze volgorde niet meer te kloppen. Daarom staan de elementen in het moderne periodiek systeem geordend op atoomnummer, dat gelijk is aan het aantal protonen in de kern.

  • In 2015 worden de laatste gaten van het periodiek opgevuld met de ontdekking van atoom 113, 115, 117 en 118. Dit zijn synthetische elementen, wat wil zeggen dat ze geen van allen in de natuur voorkomen.

1 Answer

0 votes
by (823k points)
 
Best answer

naar welke wetenschapper is een scheikundig element vernoemd

Welcome to puzzelwoordenboek Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
2 answers
asked Feb 12 by admin (823k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 11 by admin (823k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 20, 2022 by admin (823k points)
...